SAS initiativ for å øke bruken av biodrivstoff

SAS har lansert 2 nye billettyper, Go Smart Bio og Plus Pro Bio, som inkluderer kostnaden for ca 50% biodrivstoff beregnet på en gjennomsnittlig reise innenlands.

SAS initiativ for å øke bruken av biodrivstoff

SAS har lansert 2 nye billettyper, GoSmart Bio og Plus Pro Bio, som inkluderer kostnaden for ca 50% biodrivstoff beregnet på en gjennomsnittlig reise innenlands. Disse billettene kan du kjøpe hos oss, og er en god måte for oss alle å minske C02 utslippet vårt på reiser med SAS.

I februar 2023 ble disse billettypene lansert på utvalgte ruter i Norge, Sverige og Danmark. I Norge gjelder de på rutene Oslo – Trondheim og Oslo – Bodø. Fremover vil det omfatte stadig flere ruter. Billettene kan du bestille på NEO, vår online reiseportal, eller hos våre reisekonsulenter.

Disse billettypene er et initiativ for å øke bruken av SAF (biodrivstoff). SAS er en pådriver innen bærekraftig luftfart. Med Europas mest moderne flåte har de også drivstoffeffektive fly.  

Biodrivstoff er en type bærekraftig flydrivstoff (SAF) som under sin livssyklus kan redusere CO2 utslipp med rundt 80 prosent, sammenlignet med konvensjonelt jetdrivstoff. Tillegget du betaler for disse billettene blir øremerket til innkjøp av biodrivstoff.

Norges eldste reisebyrå