Bærekraftige reiser

Bærekraft og samfunnsansvar

Selv om vi jobber med reiser og er av den oppfatning at det er viktig for både sosial og økonomisk utvikling, anerkjenner vi at det påvirker miljøet.

Derfor har vi tatt en ledende rolle i arbeidet med en mer klimavennlig fremtid. Det innebærer både å ha retningslinjer for bærekraftig drift og tiltak for å redusere eget klimaavtrykk, men også å være initiativtaker i bransjen og legge til rette for at våre kunder kan oppnå sine klimamål.

<a href="https://www.freepik.com/free-photo/back-young-business-man-standing-with-suitcase-airport-waiting-flight-xa_28576574.htm#query=airport%20businessman&position=11&from_view=search&track=ais">Image by HelloDavidPradoPerucha</a> on Freepik
Bærekraft & Samfunnsansvar

Hva gjør vi?

Vi ønsker å være en støttespiller for kollegaer, partnere og kunder for å bygge en bedre fremtid.

Samarbeidspartnere

Bærekraft og miljø er et vesentlig punkt for valg av samarbeidspartnere

FNs mål for bærekraftig utvikling

Vi strekker oss for å være i tråd med FNs mål for en bærekraftig utvikling

Flaggskipsak - UNICEF

Vi samler inn penger til UNICEF som er øremerket for å utdanne barn i krisetider

Environmental, Social and Governance

ESG rapporten

American Express Global Business Travel (GBT) har publisert sin årlige ESG rapport (Environmental, Social and Governance (ESG).
2022-rapporten beskriver fremdrift og dokumenterer prestasjoner og forpliktelser innen bærekraft, mangfold, likeverd og inkludering (DE&I), og styringsstandarder. ESG-rapporten forteller om Amex GBTs engasjement, vilje og tro på å jobbe med kolleger, kunder og partnere for en ansvarlig, bærekraftig og sikker fremtid for reiselivsbransjen.

Nyheter

Siste nytt

Uniting people for the world of tomorrow!

Air France and KLM sense a great responsibility towards environmental and social topics and know that it comes with a big responsibility to create a more sustainable future.

Les mer
SAS initiativ for å øke bruken av biodrivstoff

SAS har lansert 2 nye billettyper, Go Smart Bio og Plus Pro Bio, som inkluderer kostnaden for ca 50% biodrivstoff beregnet på en gjennomsnittlig reise innenlands.

Les mer
Norges eldste reisebyrå